Landschap en Identiteit

Bij het thema Landschap en Identiteit gaat het niet (meer) alleen om het Groene Hart als veenweidegebied met polders en weidevogels. Naast het zo kenmerkende Hollandse landschap maken ook fraaie dorpen en stadjes er deel van uit. In het gebied is, zeker op het platteland en in de dorpen, sprake van herkenbare ‘boerencultuur’. Het Groene Hart is met dit alles aantrekkelijk voor bewoners om in te wonen, (landbouw)bedrijven om succesvol in te ondernemen en bezoekers, vaak de Randstedelingen, maar ook nationale en internationale bezoekers, om te verblijven, te recreëren en te verpozen.